Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

IngridMaleneLiavik

Coaching for Helse og Livsglede   

Økt livskvalitet gjennom Trygghet, Helse og Livsglede

Tjenester

Coaching og terapi

Hjerteakademiets 12 trinns coachingprogram benyttes på helserelaterte utfordringer eller andre utfordringer du har i livet. Det kan gjelde alt fra indre uro, stress og bekymringer, mangel på energi, søvnproblemer, vektproblemer til utfordringer i arbeidslivet, familien eller i et forhold. Jeg tar blant annet i bruk metoder som mental trening og visualisering. Sammen setter vi mål, og jeg hjelper deg å hente frem dine ressurser og ditt potensiale slik at du kan jobbe deg gjennom de utfordringer som hindrer deg i å nå dine mål. Skritt for skritt jobber vi sammen for å få til den endring du ønsker.

Tankefeltterapi (tft) og Nevrolinguistisk programmering (NLP) brukes mot fobier, angst, tunge tanker, smerter etc. Ved tft utfører terapeuten lett "tapping" på forskjellige energipunkter i ansikt, under arm og krageben, og metoden er enkel å lære slik at du kan ta den i bruk på egenhånd.

Ved nlp blir du guidet gjennom visualiseringsteknikker for å få tak i og jobbe for å "låse opp" og bytte ut fastlåste mønstre.

Både tft og nlp er også godt egnede teknikker til bruk ved coaching.

Nevromotorisk Programmering (NMP) / "sakte bevegelser" brukes for å "roe ned" nervesystemet og stimulere den indre muskulatur. Det er en særdeles behagelig form for terapi hvor du ligger på benken mens terapeuten svært sakte beveger en og en kroppsdel med blant annet lette trykk, løft og rotasjoner. Dette gjør at du "lander" og får kontakt med deg selv og pusten, "av-knappen" for uro og stress skrus på, og gode hormoner slippes løs i kroppen. Metoden kan med fordel benyttes både om du er svært sliten og tom for energi, eller stresset og overaktivert. 

Informasjon om rettigheter og juridisk bistand

Jeg har avsluttet min praksis som rettshjelper, og kan ifølge regelverket derfor kun bistå i begrenset omfang. Men dersom du som coachingkunde også har behov for å få ryddet opp i forhold som gjelder rettigheter og eller konflikter kan jeg tilby informasjon, veiledning og oppfølging innenfor områdene

  • Velferdsrett (Helse-sosial og trygderett)
  • Familie- og barnerett
  • Barnevern
  • Skole og utdanning
  • Forbrukerrett

Jeg kartlegger og vurderer ditt problem, informerer deg om dine rettigheter, og kan bistå deg ved søknad, klage, eller i møte med offentlig forvaltning / annen part. Har du behov for juridisk bistand utover dette eller i sak for domstolen har jeg samarbeid med, og kan vise deg veien videre til advokat. Jeg samarbeider med advokat Janneche C. Lindtner som sammen med sin advokatvirksomhet blant annet også driver Familiebasen i Bergen.

Foreldrekurs og foredrag i regi av Barnas Plattform

Jeg er sertifisert kursholder i Barnas Plattform som har som mål at flest mulig barn skal få styrket selvfølelse og selvtillit. Kurset er for foreldre med barn mellom 3 - 12 år, og har fokus på hvordan barna kan oppnå eller opprettholde livsglede, god trivsel og vennskap i barnehage og skole, og mestring av skolearbeid og fritidsaktiviteter. Kurset tar 2 timer, og du vil lære 4 verktøy som er enkle å lære og å integrere i hverdagen, og som krever liten tid og innsats hver dag. Kurset er for ALLE foreldre uavhengig av om barnet har utfordringer eller fungerer fint, og krever ingen forhåndskunnskaper. Du vil i tillegg få en egen app og tilgang til tre måneders videomailoppfølging etter kurset.

Barnas Plattform er utviklet av sosial entreprenør og lisensiert mental trener Birgit Semundseth. Gjennom 5 års utprøving har hun med utgangspunkt i blant annet positiv psykologi, og innspill fra fagfolk som psykologer, helsesøstre og pedagoger testet ut verktøyene i mindre studier / prosjekter med barn med ulike utfordringer. Dette har vist GODE resultater. Det er i dag ca 80 kursledere som underviser i verktøyene over hele landet, og ytterligere to år med gode resultater fra fornøyde kursdeltakere!

Ved å spre kunnskap om kurset og bidra til at flest mulig lærer verktøyene håper vi at flest mulig barn og unge kan gå ungdoms- og voksenalderen trygt i møte med en sterk plattform for å ta gode valg og mestre de utfordringer de måtte møte.

Barnas Plattform har også foredraget " God kommunikasjon og selvfølelse – enkle hverdagsverktøy" som er godt egnet for foreldremøter på skole og i barnehage. Det finnes også et eget kurs for barnehagepersonell, og et kurs for lærere.

For mer informasjon og påmelding:

Besøk gjerne min kurslederside på facebook:

http://fb.me/helseoglivsglede