Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

IngridMaleneLiavik

Coaching for Helse og Livsglede   

Økt livskvalitet gjennom Trygghet, Helse og Livsglede

Om IML Coaching for Helse og Livsglede  

IML Coaching for Helse og Livsglede er et enkeltmannsforetak som eies og drives av jurist, coach / mental trener og terapeut Ingrid Malene Liavik.
Firmaet er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnr 994 307 029, og er også registrert i registeret for alternativ behandling med tankefeltterapi som hovedterapiform.
Tankefeltterapi og helsecoaching er godkjent av Helsedirektoratet, og ved registrering i registeret for alternativ behandling anses det som helsetjeneste unntatt fra merverdiavgift. Jeg er medlem av og forsikret gjennom Norges Landsforbund for Homøopraktikere (NLH).
Jeg er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo i 1991, har i perioden 1992 - 2008 jobbet i ulike deler av offentlig forvaltning, og har siden 2008 vært selvstendig næringsdrivende, i hovedsak som rettshjelper men også med terapivirksomhet. I november 2016 skiftet foretaket navn fra RettpåNett - Rettshjelper Ingrid Malene Liavik til IML Coaching for Helse og Livsglede. Jeg har alltid hatt en stor interesse for mennesket, og stadig mer ønsket å fokusere mine tjenester over mot coaching og mental trening. Jeg er opptatt av positiv psykologi, og hvor viktig fokuset vårt er for hvordan vi opplever livet. Jeg har siden 2008 tatt utdanning og mange kurs innen områdene coaching og mental trening, i tillegg til kommunikologi, nlp og tankefeltterapi. Jeg har et stort engasjement for å kunne hjelpe andre til bedre helse og økt livsglede ved hjelp av de verktøy jeg har lært meg, og også selv hatt god nytte av. Dersom en strever med helsen, enten det gjelder fysisk eller mentalt, kan en gjerne også ha behov for råd og veiledning når det gjelder rettigheter og det å finne frem i systemet. Hvilke rettigheter har jeg? Hvor skal jeg henvende meg? hvordan går jeg frem? Gjerne har en lite krefter og energi til å utføre de undersøkelser og/eller oppgaver som er nødvendig for å få dekket sine behov og / eller få det en har krav på. Jeg er derfor glad for å kunne tilby min hjelp også på dette området 😊

Mental styrke for bedre helse og økt livsglede !

Hvorfor velge mine tjenester?

Som jurist er jeg opptatt av seriøsitet i møte med mine kunder, herunder at du skal bli behandlet både i tråd med regelverket og det som er etisk forsvarlig. Jeg setter kundens beste i fokus, og ønsker ikke å begi meg ut på noe jeg ikke kan. Jeg vil derfor vise deg veien videre om jeg ser at du kan få bedre hjelp et annet sted.

Med ulike former for kurs og utdanning innen terapi, mental trening og coaching har jeg flere verktøy å spille på, men jeg er først og fremst et medmenneske med en genuin interesse for andre mennesker og et ønske om at de skal lykkes. Jeg tror på tillit, og at relasjonen mellom kunde og behandler er avgjørende for det resultatet vi oppnår. 

Mennesker har gjerne sammensatte problemer i livet. Min erfaring fra ulike deler av offentlig forvaltning gjør at jeg kjenner systemet godt, og vil derfor i tillegg til terapi og coaching også kunne bistå deg i å opplyse om dine rettigheter, skrive søknader, klage etc. Kanskje er det noe du ikke har tenkt på? Sammen kan vi finne ut av dine behov!                                                                                                     

Dette er meg personlig:

Født i Bergen i 1958, bodd på østlandet i 25 år av mitt voksne liv. Flyttet "hjem" til Bergen i 2004 til jobb i Bufetat Region Vest. Jeg er mor, svigermor, og aller mest verdifullt; mormor til to og bestemor til tre 😊 Har en særlig svakhet for katter, og har selv tre av arten. Elsker natur, hagearbeid og fjellturer, og tilbringer mye tid på landstedet i Hardanger. Er ellers glad i bøker og film, og er svak for tv-serier. Jeg setter særdeles stor pris på vennskap. Er genuint opptatt av mennesket, menneskelig atferd, relasjoner og barn og unges oppvekstvilkår. Har rukket å få mye livserfaring, tror på intuisjon og at det er en mening med det som skjer; at vi lærer noe av de utfordringer vi møter. Har "hjernen" og selvutvikling gjennom bøker og kurs som hobby, og har gått gjennom mange egne prosesser. Og en ting er sikkert; vi blir ALDRI utlært, men forhåpentligvis hele tiden litt klokere! Hjernen er utrolig fascinerende og fleksibel! Den har stor grad av plastisitet, og er villig til å spille på lag; bare du og jeg er villig til å trene! 

Hjernetrening er morsomt!  

Bakgrunn

Utdanning og kurs:

- Juridisk embetseksamen Universitet i Oslo

- Spesialfag: Helse-, sosial-, trygde- og barnevernrett (Nå kalt Velferdsrett)

- Årsstudiet i psykologi Universitet i Bergen

- Arbeids- og organisasjonspsykologi UiB

- Kommunikologi (6 moduler/300 timer med teori og praksis herunder nyere hjerneforskning, NLP og NMP), Scandinavian School of Human Communication (SSHC)

- Tankefeltterapi Level 1 og 2 i Callahan Techniques – Thought Field Therapy, (3 moduler teori og praksis) med rett til å bære tittelen sertifisert psykoterapeut innen tankefeltterapi, Mats Uldal International School of Thought Field Therapi (MUIS)

- Positiv psykologi, NOCNA

- Positiv psykologi, Positive Change

- Sertifisering Barnas Plattform

- Hjerteakademiets helsecoachutdanning

- Sertifisering som mental trener NOCNA

- Diverse nettkurs i regi av Norges Landsforbund av Hoøopraktikere

- Diverse kurs i regi av Norges Juristforbund

Arbeidserfaring:

- Kriminalomsorgen, Oslo Sentrum

- Kommunalt sosialkontor og barnevern

- Forbrukerombudet

- Statens ungdoms- og adopsjonskontor

- Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen

- Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) sentralt (nå Bufdir)

- Bufetat Region Vest

- Selvstendig: RettpåNett - Rettshjelper Ingrid Malene Liavik

- Selvstendig: IML Coaching for Helse og Livsglede

Verv og oppdrag:

- Medlem - Kontrollkommisjonen for psykisk helse Midhordland, Nordhordland og Sotra (12 år)

- Nemndmedlem - Utlendingsnemnda (4 år)

- Settemedlem ved behov hos de ulike kontrollkommisjonene i Hordaland

- Fast verge - Fylkesmannen i Hordaland